จะขายข้าวโพดได้ที่ไหนคะ ผลผลิตออกมาเยอะ ไม่มีที่ขายคะ

จะขายข้าวโพดได้ที่ไหนคะ ผลผลิตออกมาเยอะ ไม่มีที่ขายคะ

1 Like

ขายให้กลุ่มเลี้ยงโคครับ

มีลิงค์แนะนำไหมคะ

กรมการค้าภายใน หรือ พาณิชย์จังหวัด ตลาดประจำจังหวัดท่าน ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองฯ

1 Like