ถ้าไม่ขุดไม่ตัดมีวิธีกำจัดหญ้าโดยไม่ใช้เคมีไหมครับ

ถ้าไม่ขุดไม่ตัดมีวิธีกำจัดหญ้า​โดยไม่ใช้เคมีไหมครับ

ผ้าคลุมดินกันวัชพืช

1 Like