ทำไมมะกรูดที่ปลูกไม่ออกผลซักที อยากทราบว่าต้นมะกรูดอายุกี่ปีออกผล

ทำไมมะกรูดที่ปลูกไม่ออกผลซักที อยากทราบว่าต้นมะกรูดอายุกี่ปีออกผล

1.กิ่งตอน 2-3 ปีถ้า่เพาะเมล็ด 3-5 ปีครับ ของท่านนี้ตอนนี้กี่ปีแล้ว
2.มะกรูดตองได้แสงมาก6-8 ชั่วโมงจึงจะออกผล
3.ท่านบำรุงต้น 16-16-16-+15-0-0และก่อนออกดอกด้วยปุ๋ย 8-24-24 + แคลเซี่ยม-โบรอนด้วยหรือไม่
ถ้าปุ๋ยถึงไม่ออกดอกแสดงว่าชั่วโมงแสง ไม่พอสำหรับการสังเคราะห์แสงในแต่ละวัน

1 Like