สอบถามครับสัตว์ที่ในรูปมักจะอยู่กับโค้นต้นกล้วยครับมันมีประโยท์หรือไมครับ

สอบถามครับสัตว์ที่ในรูปมักจะอยู่กับโค้นต้นกล้วยครับมันมีประโยท์หรือไมครับ

1 Like

กิ้งกือใช่ไหมครับ มันกินเศษใบไม้

1 Like

กิ้งกือเป็นสัตว์กินเศษซากพืช ช่วยย่อยอินทรียวัตถุ เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ทำลายพืช ควรอนุรักษ์ไว้

ขอบคุณมากๆครับเกษตรมือใหม่ครับ