ปลูกมะเขือเทศแล้วมีแต่ดอกแล้วร่วง ไม่มีลูกเป็นเพราะอะไรคะ

ปลูกมะเขือเทศแล้วมีแต่ดอกแล้วร่วง ไม่มีลูกเป็นเพราะอะไรคะ

5 Likes

อากาศร้อนจัด ก้านเกสรตัวเมียจะส่งขึ้นมาสูงกว่าก้านเกสรตัวผู้ ดอกจึงไม่ได้ผสมพันธุ์ อาจจะต้องช่วยผสมให้

ขอบคุณค่ะ

ดอกมะเขือเทศร่วง
1แสดงต้นยังไม่สมบูรณ์ อาหารสะสมไม่เพียงพอ
2.ดอกไม่แข็งแรง ผสมไม่ติด
การแก้ไข
1.ให้ปุ๋ย10-52-17หรือ 0-52-34 +แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี 2-3 ครั้งทุกๆ 7 วัน
ช่วยความสมบูรณ์ต้น ดอกและเกสร ผสมติดผลดี

ขอบพระคุณค่ะ