อยากทราบว่าตอนนี้ราคามะเขือส่งถุงละเท่าไหรครับ

อยากทราบว่าตอนนี้ราคามะเขือส่งถุงละเท่าไหรครับ

มะเขือเปราะ14-20ครับตลาดสีเมือง