ผมอยากใด้ที่ดิน1ไร่ แถวสระบุรี..พอจะมีไครแบ่งขายไหมคับ

ผมอยากใด้ที่ดิน1ไร่
แถวสระบุรี…พอจะมีไครแบ่งขายไหมคับ