เพลี้ยจั๋กจั่นฝอยใช้ยาตัวไหนฉีดดีที่สุด

เพลี้ยจั๋กจั่นฝอยใช้ยาตัวไหนฉีดดีที่สุด

5 Likes

ปกติผมใช้ อะบาเมกติน กับ อิมิดาคลอพริด สลับกัน

3 Likes

แถบนั้นฝนตกไหมคับ ถ้าฝนตกด้วยหายาจับใบมาใช้ด้วยก็ดรนะคับ

1 Like

ขอบคุณคับ

ไม่มียาตัวไหนดีที่สุด อยู่ที่การจัดการใช้สารให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เพลี้ยปรับตัวดื้อยาสารมีหลายกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ กลุ่ม 9 ไพมีโทรซีน 50%WG กลุ่ม 29 ฟลอนิคามิด 50%WG กลุ่ม 15 โนวาลูรอน 10%EC ลูเฟนนูรอน 5%EC กลุ่ม 16 บูโพรเฟซีน 25%WP บูโพรเฟซีน 40%SC(กลุ่ม 15 และ 16 คุมไข่ในท้องตัวแม่ ยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอื่นๆที่เพลี้ยจักจั่นฝอยดื้อยาแล้ว แต่สามารถนำมาสลับได้เช่น กลุ่ม 2 ฟิโพรนิล กลุ่ม 3 แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน ไบเฟนทริน กลุ่ม 4 อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม โคลไทอะนิดิน ไดโนทีฟูแรน กลุ่ม 14คาร์แทป

1 Like

นอกจากนี้เพลี้ยจักจั่นฝอยยังมีสารที่ผสมสำเร็จรูป เช่น กลุ่ม 4+3 ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 14.1+10.6%ZC กลุ่ม 1+15 โพรฟีโนฟอส+ลูเฟนนูรอน 50+5%EC กลุ่ม 4+6 ไทอะมีทอกแซม+อิมิดาโคลพริด 7.2+3.6%SC การจัดการที่เหมาะสมคือการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มของสารเคมีโดยใช้กลุ่มเดิมซ้ำได้ไม่เกิน 15วัน เพื่อป้องกันการปรับตัวดื้อยา

2 Likes