มะนาวเป็นโรคอะไร

มะนาวเป็นโรคอะไร

1 Like

แคงเกอร์ และเพลี้ยไฟ

อาการดูเหมือนเพลี้ยไฟนะครับ ถ้าปลูกน้อยฉีดน้ำแรงดันสูงพอลดได้อยู่ แต่ถ้าปลูกเยอะคงต้องยาครับ

อาการใบหงิกเกิดจากเพลี้ยไฟ ปลูกเยอะไม๊ ถ้าไม่เยอะก็ตามข้างบนบอกเลย

เพลี้ยไฟครับ พวกนี้ดื้อยาด้วย ต้องหมั่นเปลี่ยนสารบ่อยๆ