สมาชิคไหม่ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนแต่ช่วงนี้ราคาไม่ดีสู้ๆเป็นกำลังใจให้ชาวข้าวโพดครับ

สมาชิคไหม่ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนแต่ช่วงนี้ราคาไม่ดีสู้ๆเป็นกำลังใจให้ชาวข้าวโพดครับ https://stream.mux.com/Ptx5DNYFQx29zKt8IBKe8JcPxvlUm0002d2ESgFlmQGuQ.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/e80revj7tc.mp4&originalName=IMG_4175.MOV&muxAssetId=gTRHYdKCvCkwRf7NRPvol700jXk7hlfKaZpPaAnjqqyY

3 Likes

สู้ๆคับ

1 Like