ขอถามผู้รู้หน่อยครับการทำสาวมะเขือยาวใหม่อีกครั้งจะตัดแต่งตอประมาณไหนครับ

ขอถามผู้รู้หน่อยครับการทำสาวมะเขือยาวใหม่อีกครั้งจะตัดแต่งตอประมาณไหนครับ

3 Likes

ตามครับ ว่าจะทำต้นปลูกกินเล่นที่บ้านอยู่

ผมว่าในรูปก็น่าจะได้อยู่ ให้มันแตกใหม่

1 Like

รอผู้เชี่ยวชาญครับ อยากทราบด้วย

ครับการตัดแต่งแบบทำสาวหมายถึง การตัดแต่งทรงพุ่มอย่างหนักเพื่อให้ต้นแตกกิ่งออกมาเป็นหนุ่มสาวใหม่ก่อนระยะหนึ่งๆแล้วค่อยเข้าช่วงเจริญพันธ์ุแล้วออกดอกติดผลใหม่
ระยะ ประมาณครึ่งหนึ่งของทรงพุ่มเดิม(1/2ของต้น) เท่าทีีเห็นนั้น ใช้ได้แล้วครับ