ฝนตกถ้าถูกเกสรข้าวมีผลกับรวงข้าวด้านใดบ้างค่ะข้าวจะมีนำ้หนักมัยค่ะ

ฝนตกถ้าถูกเกสรข้าวมีผลกับรวงข้าวด้านใดบ้างค่ะข้าวจะมีนำ้หนักมัยค่ะ

1 Like

ไม่แน่ใจในข้าว แต่ถ้าพืชผลปกติถ้าเกสรโดนฝนจะติดผลยากครับ

1 Like

แล้วใช้ตัวไหนเสริมฮิโมนช่วยได้เปล่าค่ะแนะนำหน่อยค่ะ