จะปลูกแตงโมในกะสอบไม่รู้ว่าจะใช่ดินแบบใหน และใส่ปุ๋ยอะไร ขอความรู้หน่อยค่ะ

จะปลูกแตงโมในกะสอบไม่รู้ว่าจะใช่ดินแบบใหน และใส่ปุ๋ยอะไร ขอความรู้หน่อยค่ะ

1.ดินผสมพร้อมปลูกได้แก่ ของปฐมอโศก บ.ลัดดา ดินก้ามปู ลพบุรี ฯลฯ
2.หรือผสมเอง
ดินผสมสำหรับปลูกผักและแตงโม
1.ดินร่วน 3ส่วน แกลบดิบ1ส่วน ปุ๋ยคอกเก่า2 ส่วน
2.ดินร่วน 1ส่วน แกลบดิบ1ส่วน ปุ๋ยคอกเก่า1 ส่วน
3.ดินร่วน 1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วน ปุ๋ยคอกเก่า1 ส่วน

ขอบคุณค่ะ