มะเฟืองต้นเล็กๆติดดอกควรเอาไว้หรือเด็ดทิ้งดีครับขอความรู้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

มะเฟืองต้นเล็กๆติดดอกควรเอาไว้หรือเด็ดทิ้งดีครับขอความรู้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

มะเฟืองต้นเล็กออกดอก ยังไม่สมควรไว้ผลใปลิดผลทิ้ง เพราะจะทำให้ต้นแคระแกร็นได้ ควรสร้างทรงพุ่มให้โตได้มาตรฐานเสียก่อน

ขอบคุณครับ