ฝรั่งปลูกแล้วต้องใส่ปุ๋ยตอนถึงจะดีค่ะ

ฝรั่งปลูกแล้วต้องใส่ปุ๋ยตอนถึงจะดีค่ะ

1 Like

รอให้รากเดินดีแล้วรากใหม่จะดูดอาหารเอาไปใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยสังเกตุว่ามีการแตกใบอ่อนแล้ว โดยให้ปุ๋ย16-16-16หรือ 17-17-17+15-0-0(2:1)เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน