ปวล์มใส่ปุ๋ย หมาก เบอร์ใรคับ

ปวล์มใส่ปุ๋ย หมาก เบอร์ใรคับ

ปาล์มอายุเท่าไหร่ครับผม