ขอถามค่ะปลูกมันถ้าต้นกำลังแตกใบอ่อน พ่นยาคุมหญ้าได้มั้ยค่ะ

ขอถามค่ะปลูกมันถ้าต้นกำลังแตกใบอ่อน พ่นยาคุมหญ้าได้มั้ยค่ะ

ควรฉีดหบังจากปลูกเสร็จเลยจะดีกว่าครับ

1 Like

ถ้ามันสำปะหลังงอกแล้ว ไม่ควรพ่นยาคุมจะกระทบการเจริญเติบโต ให้ใช้ยาฆ่าแบบเลือกทำลายเฉพาะใบแคบ เช่น ฟิโนซาฟอบ ฟลูอะซิฟอบ ควิซาโลฟอบ หรือใช้ยาฆ่าแบบไม่เลือกทำลายช่วงมันอายุ มากกว่า 2เดือนคือกลูโฟซิเนต พ่นระหว่างร่องห้ามให้ละอองสารสัมผัสยอดมันสำปะหลังโดยใช้ที่ครอบหัวฉีด หรือลูกบอลพลาสติกผ่าครึ่งครอบหัวฉีดกันละอองปลิวเหมือนกับที่เคยฉีดพาราควอต

1 Like

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ