อย่างนี้เรียกว่าติดผมสมบูรณ์ไม่ครับ

อย่างนี้เรียกว่าติดผมสมบูรณ์ไม่ครับ

ต้นอะไรคับ

ติดสมบูรณ์แล้วครับ เกร่งมากๆต้องระวังหนอนมาเจาะผลนะครับ ต้องห่อผล