มะเขือพวงใบเหลืองขอบใบไห้มเกิดจากสาเหตุอะไรครับ

มะเขือพวงใบเหลืองขอบใบไห้มเกิดจากสาเหตุอะไรครับ

1 Like

ไม่แน่ใจว่าเกิดจากเชื้อราไหมนะ

มีรูปไหมครับ เพราะอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น
-เพลี้ยจักจั่นระบาด
-มีการพ่นสารที่เป็นสูตรน้ำมัน เช่น สูตร EC
-พ่นสารหรือปุ๋ยทางใบเข้มข้น
-พ่นสารแล้วใส่สารจับใบมากเกินไป

1 Like

แบบที่อ.สุเทพบอกเลย ต้องดูรูปก่อน

1 Like