ปลูกข้าวโพด เมื่อก่อนใช้ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้ ยี่ห้อหนึ่ง แต่ปัจจุบันถูกห้ามขายไปแล้ว พอจะมียาตัวไหนทดแทนได้บ้าง

ปลูกข้าวโพด เมื่อก่อนใช้ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้ ยี่ห้อหนึ่ง แต่ปัจจุบันถูกห้ามขายไปแล้ว พอจะมียาตัวไหนทดแทนได้บ้าง

4 Likes

ไม่แน่ใจว่าอะทราซีนใช้ได้ไหมคับ

1 Like