ฟักแฝงใบเหลืองเกิดจากอะไรมีวิธีรักษาไหม

ฟักแฝงใบเหลืองเกิดจากอะไรมีวิธีรักษาไหม

1 Like

ใบเหลืองทั้งหมด หรือมีจุดไหม้อะไรไหม ขึ้นใบอ่อนหรือใบแก่

ขอดูรูปด้วย จะได้วินิจฉัยอาการได้ถูกต้อง