ลิ้นจี่พันธุ์ ค่อม กับ พันธุ์นครพนม เริ่มออกสู่ตลาด เปิดกันที่ราคา 60 บาท ต่อกิโลกรัม มาติดตามดูกันครับ

ลิ้นจี่พันธุ์ ค่อม กับ พันธุ์นครพนม เริ่มออกสู่ตลาด เปิดกันที่ราคา 60 บาท ต่อกิโลกรัม มาติดตามดูกันครับ