ต้นยาสูบเป็นอะไรครับแล้วสามารถแก้ไขได้ใหมครับ...ขอบคุณครับ

ต้นยาสูบเป็นอะไรครับแล้วสามารถแก้ไขได้ใหมครับ…ขอบคุณครับ

5 Likes

โรยเพราะโดนฝนหรือน้ำเยอะไปป่าวครับไม่แน่ใจ

1 Like

ไม่แน่ใจครับ…ขอบคุณครับ

1.อาการน่าเกิดจากการใส่ปุ๋ยมากหรือดินเค็ม ก่อนหน้านี้มีการใส่ปุ๋ยอะไรหรือเปล่า?
2.ลองถอนรากมาดูว่ามีลักษณะเป็นปม หรือรากเน่าไหม

1 Like

ครับ…ขอบคุณครับ