อีกกี่วันตัดได้ครับ

อีกกี่วันตัดได้ครับ

4 Likes

อีกวิธีที่ช่วยคือดมดูครับ ถ้าเริ่มมีกินหอมแล้วก็เริ่มแก่ใช้ได้ล่ะ

ถ้าให้จัดก็ประมาณ 2 สัปดาห์

1 Like

อีก2เดือน5วัน ไม่เชื่อ
ดอกดอกรุ่นนี้เว้นผูกเชือกไว้สักลูกซิ แล้วคอยดูว่าอีกกี่วันหล่น
แล้วนับย้อนหลังมา
ประมาณ20วัน นั่แหละ
วันที่พอดีตัด บวก ลบ
3วัน ประสพการณ์รู้ได้