ขออนุญาตสอบถามผู้รู้อยากทราบว่า..การใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ ช่วงเวลาไหนเหมาะสมที่สุดครับ

ขออนุญาตสอบถามผู้รู้อยากทราบว่า…การใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ ช่วงเวลาไหนเหมาะสมที่สุดครับ

1 Like

ควรรดน้ำตอนเช้า(ก่อนตะวันขึ้น)
เหตุผลคือ.ต้นไม้จะดูดน้ำและอาหารตอนกลางวันเพราะต้องใช้แสงและความร้อนที่ใบ(จุดคายน้ำนั้นเรียกว่าปากใบ)
น้ำที่คายออกคือไอน้ำและเรียกว่า"กระบวนการคายน้ำของพืช(Transpiration)"
ด้วยเทคโนโลยีตอนนี้ เราจะผสมปุ๋ยไปกับน้ำด้วยก็ทำได้ น้ำอัตโนมัติ+ปุ๋ยอัตโนมัติ IOTไปด้วยเลยก็ได้นะ
(รู้ทุกอย่างผ่านมือถือ,หรือจะสั่งงานผ่านมือถือ)

1 Like