ยาเชื้อราคารเบนดาซิมใช้กับนาข้าวเอามาใช้กใช้กำจัดเชื้อราทุเรียนเล็กได้หรือไม่

ยาเชื้อราคารเบนดาซิมใช้กับนาข้าวเอามาใช้กใช้กำจัดเชื้อราทุเรียน​เล็ก​ได้​หรือไม่​

1 Like

ใช้ได้ คาร์เบนดาซิมเป็นสารในกลุ่มรหัส ๑ แต่ถ้าไม่มีการเข้าทำลายของโรคบนใบก็ไม่ควรจะใช้