มะละกอใบเหืองเป็นโรคอะไรครับ

มะละกอใบเหืองเป็นโรคอะไรครับ

2 Likes

ใบเหลืองเกิดได้หลายสาเหตุ อาจจะน้ำเยอะไป ต้องลักษณะอาการบนใบครับถึงจะรู้จริงๆว่าเกิดจากอะไร พอจะมีรูปมั้ย

พอจะมีรูปไหม ไม่รู้ขาดธาตุอาหาร รา หรือใบไหม้