สอบถามค่ะขี้เลื่อยใช้ปลูกพืชได้ไหมค่ะ และใช้ยังไง

สอบถามค่ะขี้เลื่อยใช้ปลูกพืชได้ไหมค่ะ และใช้ยังไง

4 Likes

เป็นส่วนประกอบหนึ่งของดินปลูกมีดินแกลบเผาปุ๋ยคอกขี้เลื้อยใส่น้ำให้พอชื้นไส่ถุงหรือผ้าใบคลุมไว้รอจนกว่าความร้อนในนั้นจะหมดก็ใช้ใด้

ใช้กันอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มาก เพราะขี้เรื่อยมียางไม้ที่อาจเป็นพิษต่อพืชบางชนิด

1 Like

ขอบคุณค่ะ