ตอนนี้ทำบริษัทอยู่คับเรียนด้วย ซื้อที่ไว้ อยากปลูกพืชแบบดูแลไม่อยาก แนะนำพืชหน่อยคับ

ตอนนี้ทำบริษัทอยู่คับเรียนด้วย ซื้อที่ไว้ อยากปลูกพืชแบบดูแลไม่อยาก แนะนำพืชหน่อยคับ

เลี้ยงง่ายสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลา แคคตัส ไม้ผลต่างๆ มะม่วง ลิ้นจี่ มะยงชิด มะขาม กล้วย