ถั่วพูต้นงามดีแต่ทำไมไม่มีฝักครับ

ถั่วพูต้นงามดีแต่ทำไมไม่มีฝักครับ

3 Likes

งามมากๆ
1.ให้ปุ๋ย 8-24-24หรือ12-24-12 +แคลเซี่ยม-โบรอน หรืออาจให้ทางใบ 0-52-34 +แคลเซี่ยม-โบรอน 2-3ครั้งพ่น ทุก 7 วัน
2.การให้น้ำแบบเปียกสลับแห้ง

1 Like