อยากปลูกดอกมะลิขาย ใครมีแหล่งซื้อพันธุ์บ้างคะ

อยากปลูกดอกมะลิขาย ใครมีแหล่งซื้อพันธุ์บ้างคะ

1 Like

สอบถามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มส่งเสริมไม้ดอก 02 5791501 หรือ 089-8946068

1 Like