ตัวนี้ใช้อะไรจัดการได้บ้างครับ

ตัวนี้ใช้อะไรจัดการได้บ้างครับ

4 Likes

ตามภาพคือ ด้วงกุหลาบ
ด้วงกัดใบ เช่น แมลงนูน แมลงจินูน แมลงนูนหลวง ด้วงกุหลาบ แมลงค่อมทอง ตัวหนอนอยู่ในดินกินรากพืช ตัวแก่กินใบพืชตอนกลางคืน การจัดการควรใช้วิธีผสมผสาน
1.ใช้วิธีกล เก็บตอนกลางคืนมาทำลาย หรือทำปุ๋ยหมัก
2.การใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นไล่ เช่น สาร
สกัดสะเดา หางไหล บรเพ็ด ตะไคร้หอม ข่าแดง
3.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวท์ออย ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้

ขอบคุณมากครับ

ถ้ามีอยู่ไม่กี่ต้นใช้มือจับออกจะดีกว่า ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยครับ โดนกินไปบ้างนึกว่าแบ่งกันกิน

1 Like

ใช้ เมตาไรเซียม ได้ไหมครับ

เยอะเลยครับพี่

สวนผมใบอ่อนเกือบหมดทุกต้นไม่กล้าใช้เคมีครับ

2 Likes

ผมก็ไม่อยากใช้เคมีครับ