นอกจากแสงแดดแล้วพืชใช้อะไรช่วยในการปรุงอาหารได้อีก

นอกจากแสงแดด​แล้วพืชใช้อะไรช่วย​ในการปรุง​อาหารได้อีก

2 Likes

ตามที่เรียนมาตอนเด็กๆ ผมขอตอบ คลอโรฟิลล์ คับ

1 Like

การสังเคราะห์เกิดที่ส่วนที่มีสีเขียว (คลอโรพิลล์)โดยมี คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ แสงดแดด
สมการ 6 CO2 + 12H20 ---------------C6 H12 O6 + 6 H2O+ 6O2 โดยแสงเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาฯ

2 Likes