ขอความรู้หน่อยคะฝนวันนี้แล้วจะกรีดยางได้ตอนไหนพึ่งกรีดยางครั้งแรกคะ

ขอความรู้หน่อยคะฝนวันนี้แล้วจะกรีดยางได้ตอนไหนพึ่งกรีดยางครั้งแรกคะ

1 Like

ต้นแห้งหรือตอนกลางคืนคะเพราะอากาศเย็นยางจะออกดีคะ

1 Like