กำลังปลูกทุเรียนเจอปัญหาใบเหลืองคับรดนำ้วันละสองครั้งยังเหลือคงอยู่

กำลังปลูกทุเรียนเจอปัญหาใบเหลืองคับรดนำ้วันละสองครั้งยังเหลือคงอยู่

2 Likes

ขอดูรูปใบเหลืองหน่อย เหลืองแบบไหน