มะม่วงอะไรปลูกแล้วขายดี

มะม่วงอะไรปลูกแล้วขายดี

1 Like

เห็นสวนข้างๆปลูกพันธุ์ r2e2 แล้วก็มีคนซื้อเรื่อยๆนะ เจ้าของโพสต์ปลูกพันธุ์อะไรครับ จะได้แนะนำได้

มะม่วงกลุ่มรับประทานสุกปลูกแล้วขายดี ได้แก่ น้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้ เบอร์ 4 อาร์ทู อีทู โชคอนันต์ มหาชนกส่งได้หลากหลายประเทศ อเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป รัสเซีย แคนนาดา และตลาดประเทศเพื่อนบ้าน
มะม่วงกลุ่มรับประทานดิบได้แก่ เขียวเสวย ฟ้าลั่น แรด ตลาดส่งออกในอาเซียน ตลาดอื่นๆที่คนไทยและชาวเอเซียอาศัยอยู่
1.น้ำดอกไม้สีทอง


2.มหาชนก
3.โชคอนันต์
4.เขียวเสวย
5.ฟ้าลั่น
6.แรด

2 Likes