นี่คือต้นอะไรคับ

นี่คือต้นอะไรคับ

2 Likes

ต้นกล้า กะท้อนครับ

1 Like

เหมือนต้นโกโก้

1 Like

นี่มันคือกะท้อน

1 Like