ปลูกมะม่วงจากเม็ดที่เพาะไว้ ตอนปลูกรากขาดบ้างเล็กน้อย ภายหลังปลูกมาสามสี่เดือน ใบเก่ามีอาการใหม้เป็นสีน้ำตาลเรื่มจากขอ

ปลูกมะม่วงจากเม็ดที่เพาะไว้ ตอนปลูกรากขาดบ้างเล็กน้อย ภายหลังปลูกมาสามสี่เดือน ใบเก่ามีอาการใหม้เป็นสีน้ำตาลเรื่มจากขอบใบค่อยๆลามเข้าหากลางใบจนใบร่วง ต่อมาเริ่มแทงยอดสีเขียวและออกใบ พอใบเริ่มจะเขียวก็เกิดอาการใหม้เกรียมขอบใบแล้วค่อยๆลามมาถึงกลางมบอีก อาการแบบนี้เกิดจากอะไร ใช่เกิดจากรากขาดไหมคะและจะแก้ไขอย่างไรคะ

ปัญหาใบมะม่วงขอบใบแห้ง
1.การให้น้ำไม่เพียงพอ
2.น้ำที่ให้อาจมีพิษจากเกลือ หรือน้ำไม่สะอาด
3.ช่วงอากาศร้อนมากมะม่วงคายน้ำมากเกลือมาสะสมที่ขอบใบทำให้ใบไหม้
การแก้ไข
1.ดูน้ำที่จะให้ต้องสะอาด ค่อนข้างเป็นกลาง และให้น้ำตอนเช้าอย่างเพีองพอ
2.คลุมโคนด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง
3.ทำหลังคาบังแดดให้