ต้องการพ่อค้ารับซื้อส้มโอใครสนใจติดต่อมาได้นะครับเพราะอีกไม่นานส้มโอก็จะเริ่มออกสู่ตลาดแล้วนะครับมีให้ตลอดครับก็ตันก็ได้

ต้องการพ่อค้ารับซื้อส้มโอใครสนใจติดต่อมาได้นะครับเพราะอีกไม่นานส้มโอก็จะเริ่มออกสู่ตลาดแล้วนะครับมีให้ตลอดครับก็ตันก็ได้ครับ