ต้องใช้ปุ๋ยอะไรลูกถึงจะเยอะครับ

ต้องใช้ปุ๋ยอะไรลูกถึงจะเยอะครับ

4 Likes

14-14-21 + 15-0-0 ครับ แล้วเสริมด้วยแคลเซียมโบรอน

4 Likes

ขอบคุณค่ะ