อยากทราบว่าแมลงชนิดนี้เป็นศัตรูพืช หรือเปล่าครับ และเป็ยอันตรายต่อพืชผักไหมครับ

อยากทราบว่าแมลงชนิดนี้เป็นศัตรูพืช หรือเปล่าครับ และเป็ยอันตรายต่อพืชผักไหมครับ

แมลงตระกูลด้วง ทำลายพืชโดยการกัดใบเป็นรูพรุน แต่ชนิดตามภาพการระบาดไม่ได้เกิดความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจ

1 Like