หลังเก็บเกี่ยวผลไม้แล้วใช้ปุ๋ยอะไรบำรุง

หลังเก็บเกี่ยวผลไม้แล้วใช้ปุ๋ยอะไรบำรุง

ส่นใหญ่จะให้ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอเช่น15-15-15ครับ

1 Like