หน้านี้ปลูกพืชอะไรดีคับ

หน้านี้ปลูกพืชอะไรดีคับ

2 Likes

ต้องดูครับว่าพื้นที่เท่าไหร่ มีแหล่งน้ำมากแค่ไหน ต้องการพืชเก็บเกี่ยวเร็วหรือไม้ยืนต้น แล้วก็ทุนที่ใช้ในการปลูกครับ อยากมีระยะเวลาคืนทุนเป็นเดือนหรือเป็นปี