ส้มโอใบเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรค่ะ แล้วมีวิธีรักษายังไง ใช้ยาตัวไหนดีค่ะ

ส้มโอใบเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรค่ะ แล้วมีวิธีรักษายังไง ใช้ยาตัวไหนดีค่ะ

2 Likes

ตามภาพเป็นการทำลายของหนอนผีเสื้อชอนใบทำลายพืชตระกูลส้ม ใช้วิธีผสมผสานดังนี้
1.วิธีกล ใช้การตัดใบ หรือเก็บหนอนไปทำลาย ในช่วงไม่รุนแรงจะลดการระบาดได้
2.การใช้สารสกัดจากพืช เช่น เมล็ดสะเดาบด หางไหล ข่าแดง ตะไคร้หอม
3.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม 1โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส ไดอะซินอน ไตรคลอร์ฟอน
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม 6อีมาเมกติน
-กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม15 ลูเฟนนูรอน โนวาลูรอน (ฆ่่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
-กลุ่ม 18เมทอกซี่ฟีโนไซด์
-กลุ่ม22 อินดอกซาคาร์บ
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
-กลุ่มสารผสมสำเร็จรูป กลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
หมายเหตุ ควรใช้สารหลายๆกลุ่มสลับกันจะดีกว่าการมาบวกกัน เพราะยาอาจจะต้านฤทธิ์กัน

1 Like

ขอบคุณค่ะ