ถ้าเราจะใช้ปุ๋ยในนาข้าวที่คุมหญ้าจะใช้สูตรไหนดีครับและใช้ตอนไหน

ถ้าเราจะใช้ปุ๋ยในนาข้าวที่คุมหญ้าจะใช้สูตรไหนดีครับและใช้ตอนไหน

2 Likes

ปุ๋ยไม่น่าจะคุมหญ้าได้นะครับ

ผมยังงงกับคำถามนี้จังเลย หมายถึงนาข้าวที่คุมหญ้าอยู่แล้วจะใ้ช้ปุ๋ยสูตรไหน หรือใช้ปุ๋ยสูตรไหนที่คุมหญ้า
การตั้งคำถามอ่านแล้วไม่เข้าใจครับ
ยังไงยาฆ่าหญ้าก็ไมใช่ปุ๋ย ปุ๋ยก็ไม่ฆ่าหญ้า

การเลือกใส่ปุ๋ย ไม่เกี่ยวกับการใช้ยาคุม หรือ ยาฆ่าหญ้านะครับ แต่การเลือกใส่ปุ๋ย ขึ้นอยู่กับแร่ธาตุอาหารในดิน ลักษณะดินของพื้นนาครับ คำแนะนำกลางๆ ก็ใส่ปุ๋ย 2 รอบ รอบแรกวันที่ 20-25 หลังปลูก สูตรปุ๋ยขึ้นอยู่กับดิน ส่วนรอบสอง ช่วงข้าวตั้งท้อง ยูเรียอย่างเดียว 46-0-0 ครับ

4 Likes