เดือนพฤษภาคนข้าวนาปล้งใช้พันธ๋อะไรดีครับ

เดือนพฤษภาคนข้าวนาปล้งใช้พันธ๋อะไรดีครับ

1 Like

ปลูกที่ไหน ดินเป็นดินอะไรครับ ถ้าแถวภาคกลางที่นิยมกันก็จะเป็น กข57 หอมปทุม กข49