ราคาดีกว่านี้พ่อคงชื่นใจ😅😅

ราคาดีกว่านี้พ่อคงชื่นใจ:sweat_smile::sweat_smile: https://stream.mux.com/yOt00zBHAt00tbCb4mxSE9S7800vk9PDJsS01fArfrITh00I.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/x37ixzc796.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=lPECPVicDsJHR33C7sqcUSlxiaywMx00lBAOzeuoFURI

5 Likes

ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับ

มีพี่มาเม้นท์ไว้บอกตลาดไท 20 บาทค่ะ แต่พ่อมีคนมารับที่สวนได้ 18 บาท แฮร่ๆเสียดายปลูกไม่ทันช่วงราคาสูงๆก่อนหน้านี้ :sweat_smile::sweat_smile:

1 Like