มะนาวติดลูกเยอะเกินต้องบำรุงต้นแบบไหน ขอความรู้เพิ่มเติมครับ

มะนาวติดลูกเยอะเกินต้องบำรุงต้นแบบไหน ขอความรู้เพิ่มเติมครับ

8 Likes

ปลูกใหม่ใช้ปุ๋ยสูตใหญ่ครับ

1.เพิ่มการให้ปุ๋ยสูตรเสมอเช่น 16-16-16+15-0-0(2:1)เสริมด้วยแคลเซียม-โบรอน+สังกะสี
2.หรืออาจให้ปุ๋ยทางใบ30-20-20เสริมธาตุรองก็ได้ครับ

1 Like