ดินแบบนี้ควรปลูกอะไรดีคะ ทั้งหมด 8 ไร่ ค่ะ

ดินแบบนี้ควรปลูกอะไรดีคะ
ทั้งหมด 8 ไร่ ค่ะ