ยากถามผู้รู้คับผมอยู่ภาคกลางปลูกกล้วยอะไรดีสุดคับ แล้วดูแลยังไง.ไช้ปุ๋ยอะไรดีสุดคับ.ปุ๋ยกี่เดือนไส่ที...ขอบคุณคับ

ยากถามผู้รู้คับผมอยู่ภาคกลางปลูกกล้วยอะไรดีสุดคับ แล้วดูแลยังไง.ไช้ปุ๋ยอะไรดีสุดคับ.ปุ๋ยกี่เดือนไส่ที…ขอบคุณคับ

1 Like